ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ

                  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
           


                     ΑΦΜ: 999774294
               ΔΟΥ: Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ
               ΓΕΜΗ: 45008507000