Επικοινωνία


      ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ

      
ΜΕΘΩΝΗΣ 34     18545    ΠΕΙΡΑΙΑΣ

      Τηλ.: 210 4204991-2
       Fax: 210 4204993